กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 เมษายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2561

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

 
Visitors: 200,856