รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมโครงการ เยาวชน คนทำดี กับมูลนิธิเอสซีจี

รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมโครงการ เยาวชน คนทำดี กับมูลนิธิเอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจีเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝักจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนมาแสดงออกในรูปแบบของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจติดต่อได้ที่ ครูณิชาภา ศรีประสาท

หรือดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ฯ ใบสมัครฯ ได้ที่ http://www.scgfoundation.org

 

Visitors: 200,859