บริษัท ไทย์คาร์โชว์ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด สัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.1

วันที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 13.00 น. บริษัท ไทย์คาร์โชว์ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด ส่งตัวแทนสอบสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.1 เพื่อรับเข้าเป็นพนักงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Work integrated learning (WIL)

Visitors: 204,277