การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561


วันที่ 26 พ.ค. 61 การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 204,272