คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รับรางวัล 'พระพฤหัสบดี' ประจำปี 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2561 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.otep-bkk.go.th/ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สกสค. กทม. (น.ส.สุขุมาภรณ์ เสร็จกิจ) หมายเลขโทรศัพท์ 02-215-1630

Visitors: 200,859