พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

 วันที่ 3 มีนาคม 2562 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ณ ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 204,269