โรงเรียนเมธีพิทยา

ประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ปวส. และ แนะนำวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ) ให้กับ..โรงเรียนเมธีพิทยา จ.พิจิตร

Visitors: 206,787