พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปีการศึกษา 2565

พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ)  กับ
POONTAVEE PAINTING & SCREEN COMPANY LIMITED  และ Thai Ji Elevator Co ., Ltd. และ YUEN YONG ENTERPRISES COMPANY LIMITED 
ปีการศึกษา 2565


วันพฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10.00 - 11.00 น.

ณ ห้องประชุม B ชั้น 4 อาคารจางขจรศักดิ์

Visitors: 200,865