พีธีมอบใบประกาศนียบัตร

พีธีมอบใบประกาศนียบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2566
วันที่ 24 มีนาคม 2567
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 200,859