พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ กลุ่มบริษัท บีดีไอ กรุ๊ป

5 เมษายน 2564

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ) ชั้น 5

Visitors: 200,859