พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

ณ ห้อง B Memorial อาคารจางขจรศักดิ์

Visitors: 206,785