พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ : ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ)
เป็นประธานใน พิธีถวายพระพรและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา
และบุคลากรในสถานศึกษา เข้าร่วมในพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ)

Visitors: 204,274