ประชุมหารือความร่วมมือโครงการพัฒนาทางด้านการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (BDI) ร่วมประชุมหารือความร่วมมือโครงการพัฒนาทางด้านการศึกษากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์  และธนาคารออมสิน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
Visitors: 162,991