แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ปวส. และประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน ให้กับ..โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

 แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ปวส. และประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน ให้กับ..โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม จังหวัดพิจิตร 

 ขอบคุณ ผอ.เอมอร..นะคะ

Visitors: 204,277