แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ปวส. และประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ) ให้กับ..โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดพิจิตร

แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ปวส. และประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ) ให้กับ..โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดพิจิตร 

 ขอบคุณท่านรอง ผอ.ณัฐกานต์ มากๆ เลย..นะคะ

Visitors: 190,426