นักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึกภาคสนาม- นศท. ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. 2567 - นศท. ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 11-14 ก.พ. 2567 ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี - ขณะนี้ นศท. ชั้นปีที่ 2 ได้เดินทางไปยัง ณ จังหวัดกาญจนบุรีเเล้

นักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึกภาคสนาม
- นศท. ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. 2567
- นศท. ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 11-14 ก.พ. 2567
ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

Visitors: 206,794