ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จำนวน 30 ทุน

เป็นทุนการศึกษา ระดับ ประสบการณ์วิชาชีพ (ปวช.) 20 ทุน

และทุนการศึกษาระดับประสบการวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 ทุน

ทุนการศึกษาที่ธนาคารออมสินมอบให้แก่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จำนวน 30 ทุน นี้ถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับน้องๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับประสบการณ์วิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประสบการณ์วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โอกาสนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ศึกษาต่อไปในระดับที่สูงขึ้น หวังว่าทุนการศึกษาเหล่านี้จะเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ในการต่อยอดทางวิชาการอย่างยั่งยืนและเต็มไปด้วยความสำเร็จในอนาคต

Visitors: 206,785