วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนระดับชั้น ปวช. ได้เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจำปี2567

วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
นักเรียนระดับชั้น ปวช. ได้เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจำปี2567
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
Visitors: 204,271