กิจกรรมปีใหม่

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ) จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรรับขวัญปีใหม่  ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ และมีกิจกรรม จับของขวัญปีใหม่ของนักเรียนนักศึกษาและผู้บริหาร ครู และบุคลากร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต้อนรับปีใหม่ 2566

Visitors: 204,274