การแข่งทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

การแข่งทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ อศจ. 

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา09.00น.-14.00น.

ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ผลการแข่งขันเบื้องต้น วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ) ได้คะแนนระดับเหรียญทอง 

Visitors: 200,861