การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช.และ ปวส.

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ณ วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ ) ชั้น 4 ห้อง B memorial

นางสาว อังศุมาลี แซ่หวู่ ชนะเลิศ ได้คะแนนระดับเหรียญทอง

 

Visitors: 204,269