การแข่งขันขับขี่ปลอดภัย อาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ทางวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาหญิงจำนวน 2 ท่านนักศึกษาชายจำนวน 2 ท่านและประเภทครู 2 ท่านรวมทั้งสิ้น 6 ท่านเข้าร่วมแข่งขัน

การแข่งขันขับขี่ปลอดภัย อาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ทางวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาหญิงจำนวน 2 ท่านนักศึกษาชายจำนวน 2 ท่านและประเภทครู 2 ท่านรวมทั้งสิ้น 6 ท่านเข้าร่วมแข่งขัน
Visitors: 200,865