ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายพร้อมพูล แซ่โกว นักศึกษาระดับชั้น ปวส1 สาขาการบัญชี ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา2566 กลุ่มภาคกลาง
ในวันที่ 30 มกราคม 2567
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)
Visitors: 204,274