ReadyPlanet.com
dot dot
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ)

 

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง 
"สิ่งที่ทำ เหนือคำพูด" 
โดยนักศึกษาองค์การวิชาชีพ (อวท.) หน่วยวิทยาลัยเทคโลยีไทย-ไต้หวัน (BDI)

 

 

 

ข่าวสารภายในวิทยาลัย

การประชาสัมพันธ์รับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ที่ว่าการอำภอบางพลี โดยมีเป้าหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย...

More...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส่าขาวิชาช่างกลโรงงาน ทักษะการวัดละเอียด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2561   ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (BDI) 4 ธ.ค.61...

More...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส่าขาวิชาช่างกลโรงงาน ทักษะงานกลึง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2561  (4 ธ.ค.61) ...

More...

T-TECH BDI JOINS TAIWAN EXPO 2018 IN THAILAND 30 AUGUST-1 SEPTEMBER 2018@ BITECH BANGNA BKK.

More...

ที่ห้องประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการแข่งขันเกาะปริศนาประลองความรู้ โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน หรือโปรแกรม Pagamo ร่วมกับแบบเรียน...

More...

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร-อาเซียนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ได้รับเกรียรติเข้าสัมภาษณ์ ด.ร.บรินดา จางขจรศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (BDI)...

More...

วันที่ 22/08/2018 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ) ออกนิเทศนักศึกษา ณ บริษัท สยามโปร จำกัด (หวาไถ้)...

More...

More...

More...

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์
More...

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2561...

More...

โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ได้กำหนดกิจกรรม "ครูเราเจ๋ง เก่งอยากอวด" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูและเป็นกำลังใจให้กับครูอาชีวะ...

More...

พิชิตเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท ในโครงการประกวด GSB สุดยอด SMES STARTUP ตัวจริง เพียงอายุไม่เกิน 35 ปี ทีมละไม่เกิน 3 คน โดยส่งผลงานที่ดีที่สุดมาที่ https://gsb100tomillion.com ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561...

More...

วันที่ 30 พ.ค. 61 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560...

More...

dot
หน้าหลัก
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัติความเป็นมา
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletข่าวสารภายในวิทยาลัย
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
dot
ข้อมูล 9 ด้านของวิทยาลัยฯ
dot
bulletข้อมูลสถานศึกษา
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
bulletข้อมูลหลักสูตร
bulletข้อมูลงบประมาณ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
dot
สาขางาน ระดับชั้น ปวช.
dot
bulletสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bullet สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletสาขางานการตลาด
dot
สาขาวิชา ระดับชั้น ปวส.
dot
bulletสาขาวิชาการบัญชี
bulletสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
bulletสาขาวิชาไฟฟ้า
bulletสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
bulletสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
dot
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
dot
bulletงานบริหารงานทั่วไป
bulletงานบุคลากร
bulletงานการเงิน
bulletงานการบัญชี
bulletงานพัสดุ
bulletงานอาคารสถานที่
bulletงานทะเบียน
bulletงานประชาสัมพันธ์
dot
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
bulletงานแผนงานและงบประมาณ
bulletงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
bulletงานความร่วมมือ
bulletงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
bulletงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
dot
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
dot
bulletงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
bulletงานครูที่ปรึกษา
bulletงานปกครอง
bulletงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
bulletงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
bulletงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
dot
ฝ่ายวิชาการ
dot
bulletงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
bulletงานวัดและประเมินผล
bulletงานวิทยบริการและห้องสมุด
bulletงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bulletงานสื่อการเรียนการสอน
dot
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
dot
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง LED-Tech
bulletศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
bulletศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไทย-ไต้หวัน
bulletTraining Center
dot
คลังรูปภาพกิจกรรม
dot
bulletคลังรูปภาพกิจกรรม
dot
เอกสารดาวน์โหลด
dot
bulletเอกสารดาวน์โหลด
dot
ปฏิทินการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
ระบบสารสนเทศ
dot
dot
Follow: ติดตามพวกเราได้ที่
dot
dot
Link ที่เกี่ยวข้อง
dot