dot
หน้าหลัก
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัติความเป็นมา
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletข่าวสารภายในวิทยาลัย
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
dot
ข้อมูล 9 ด้านของวิทยาลัยฯ
dot
bulletข้อมูลสถานศึกษา
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
bulletข้อมูลหลักสูตร
bulletข้อมูลงบประมาณ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
dot
สาขางาน ระดับชั้น ปวช.
dot
bulletสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bullet สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletสาขางานการตลาด
dot
สาขาวิชา ระดับชั้น ปวส.
dot
bulletสาขาวิชาการบัญชี
bulletสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
bulletสาขาวิชาไฟฟ้า
bulletสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
bulletสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
dot
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
dot
bulletงานบริหารงานทั่วไป
bulletงานบุคลากร
bulletงานการเงิน
bulletงานการบัญชี
bulletงานพัสดุ
bulletงานอาคารสถานที่
bulletงานทะเบียน
bulletงานประชาสัมพันธ์
dot
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
bulletงานแผนงานและงบประมาณ
bulletงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
bulletงานความร่วมมือ
bulletงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
bulletงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
dot
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
dot
bulletงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
bulletงานครูที่ปรึกษา
bulletงานปกครอง
bulletงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
bulletงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
bulletงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
dot
ฝ่ายวิชาการ
dot
bulletงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
bulletงานวัดและประเมินผล
bulletงานวิทยบริการและห้องสมุด
bulletงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bulletงานสื่อการเรียนการสอน
dot
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
dot
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง LED-Tech
bulletศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
bulletศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไทย-ไต้หวัน
bulletTraining Center
dot
เอกสารดาวน์โหลด
dot
bulletเอกสารดาวน์โหลด
dot
ปฏิทินการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
ระบบสารสนเทศ
dot
dot
Follow: ติดตามพวกเราได้ที่
dot
dot
Link ที่เกี่ยวข้อง
dot
dot
มุมคำถาม
dot
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ)

โครงการป้องกันยาเสพย์ติด เอดส์ เพศสัมพันธ์ ในสถานศึกษาicon

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(BDI) โดยองค์การนักวิขาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วย T-TECH BDI ร่วมกับโรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ จัดโครงการป้องกันยาเสพย์ติด เอดส์ เพศสัมพันธ์ ในสถานศึกษา เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2562

More...
การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561icon

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(BDI) รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.บุญลือ ทองเกตุแก้ว ประธานอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และคณะฯเป็นกรรมการประเมิน 360 องศา เมิ่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562

More...
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีนicon

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(BDI) ร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562

More...
การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(BDI) ประจำปีการศึกษา 2561icon

การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(BDI) ประจำปีการศึกษา 2561 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

More...
การปฎืบัติงาน คือการปฎิบัติธรรม @Training Center

"การปฎืบัติงาน คือการปฎิบัติธรรม @Training Center , T-TECH BDI."JAN 26, 2019

More...
BDI Group Training Centericon

เข้าอบรมที่ BDI Group Training Center แล้วขอรับเงินอุดหนุนคืนได้จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน..ได้นะคะ
Ex.ส่งพนักงานมาอบรมสาขาไฟฟ้า จะได้รับเงินอุดหนุน 10,000฿ และถ้าพนักงานยังทำงานอยู่เกิน 180 วันจะได้รับเงินอุดหนุนอีก 1,000฿/คน และถ้าส่งพนักงานมาอบรมด้านเทคโนโลยี..จะได้รับเงินอุดหนุนตามที่จ่ายจริงไม่เกินปีละ 100,000 ฿

More...