dot dot
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ)

 

dot
บริษัท สยามโปรไทยแลนด์ จำกัด สอบสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.1icon

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 บริษัท สยามโปรไทยแลนด์ จำกัด สอบสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี...


ทำบุญถวายหลอดไฟ ณ วัดศรีเจริญทองicon

วันที่ 21 พ.ค. 61 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดกิจกรรมทำบุญถวายหลอดไฟ ณ วัดศรีเจริญทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา...


วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ FO GOUNG University และกลุ่ม ECO Schoolicon

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.- 16.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เพื่อเข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ...

More »

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ FO GOUNG University และกลุ่ม ECO Schoolicon

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.- 16.00 น. วิทยาลัยได้ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูกลุ่มโรงเรียน ECO School และ FO GOUNG University เพื่อเข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ...


สถานประกอบการสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวช.1/ปวส.1icon

วันที่ 19 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น. สถานประกอบการส่งตัวแทนสอบสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวช.1/ปวส.1 เพื่อรับเข้าเป็นพนักงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)...


บริษัท ไทย์คาร์โชว์ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด สัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.1 icon

วันที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 13.00 น. บริษัท ไทย์คาร์โชว์ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด ส่งตัวแทนสอบสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.1 เพื่อรับเข้าเป็นพนักงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)...

More »

ตำแหน่งพนักงานขับรถicon

ตำแหน่งพนักงานขับรถ


ตำแหน่งครูสอนไฟฟ้าicon

ตำแหน่งครูสอนไฟฟ้า


รับสมัครครูภาษาอังกฤษicon

ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ

More »